Vijfde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres: geestelijke gezondheid, kiezen en delen-17380

Transitie UGent
Openingssessie in auditorium 2 aan de Henri Dunantlaan 2 - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: psychologie en pedagogische wetenschappen PP, congres, geestelijke gezondheid, geneeskunde en gezondheidswetenschappen GE, psychiatrie en medische psychologie
Datum: 14 oktober 2010
Identificatienummer: Z2010_084_019
Album: Vijfde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres: geestelijke gezondheid, kiezen en delen