Uitreiking eerste getuigschriften doctoraatsopleiding UGent-17254

Transitie UGent
Vlnr. prof. Yvan Houbaert ((directeur Doctoral School of (Bioscience) Engineering)), prof. Guido Vanden Berge (directeur Doctoral School of Natural Sciences), prof. Dominique Willems (directeur Doctoral School of Arts, Humanities and Law), Nele Bracke en Conny Van de gehuchte - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: doctoral schools, doctoraatsopleiding, getuigschrift, wetenschappen WE, toegepaste wiskunde en informatica, directeur, Doctoral School of (Bioscience) Engineering, ingenieurswetenschappen en architectuur EA, toegepaste materiaalwetenschappen, letteren en wijsbegeerte LW, Frans, Doctoral School of Arts, Humanities and Law, Doctoral School of Natural Sciences
Datum: 30 september 2010
Identificatienummer: Z2010_106_003
Album: Uitreiking eerste getuigschriften doctoraatsopleiding UGent