Uitreiking eerste getuigschriften doctoraatsopleiding UGent-17256

Transitie UGent
Vlnr. Dirk De Craemer (afdelingshoofd Onderzoekscoördinatie UGent), prof. Freddy Mortier (decaan faculteit Letteren en Wijsbegeerte), prof. André Vandierendonck (directeur Doctoral School of Social and Behavioural Sciences), prof. Geert De Soete (decaan faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen), prof. Ignace Lemahieu (directeur Onderzoeksaangelegenheden UGent) en prof. Luc Taerwe (decaan faculteit Ingenieurswetenschappen) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: doctoral schools, doctoraatsopleiding, getuigschrift, psychologie en pedagogische wetenschappen PP, experimentele psychologie
Datum: 30 september 2010
Identificatienummer: Z2010_106_005
Album: Uitreiking eerste getuigschriften doctoraatsopleiding UGent