Uitreiking eerste getuigschriften Doctoraatsopleiding UGent-17281

Transitie UGent
Directeurs van de Doctoral Schools UGent (30 september 2010): vlnr. prof. Yvan Houbaert (Doctoral School of (Bioscience) Engineering), prof. Guido Vanden Berghe (Natural Sciences), Dominique Willems (Arts, Humanities and Law), prof. André Vandierendonck (Social and Behavioural Sciences) en prof. Jozef Vercruysse (Life Sciences and Medicine) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: doctoral schools, doctoraatsopleiding, getuigschrift
Datum: 30 september 2010
Identificatienummer: Z2010_106_020
Album: Uitreiking eerste getuigschriften doctoraatsopleiding UGent