Inhuldiging kunstwerk 'De laatste dag, als het heidens oog vol is' van Camiel Van Breedam, een schenking van Roger en Constance

Transitie UGent
Afsluitende receptie: vlnr. prof. Gita Deneckere en prof. Freddy Mortier (decaan Letteren en Wijsbegeerte) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: letteren en wijsbegeerte LW, schenking, kunstwerk, inhuldiging, decaan
Datum: 28 oktober 2010
Identificatienummer: Z2010_121_065
Album: Inhuldiging kunstwerk van Camiel Van Breedam