Academische zitting n.a.v. 175 jaar ingenieursopleiding aan de UGent met uitreiking eredoctoraat-18330

Transitie UGent
Postertentoonstelling omtrent de onderzoeks- en valorisatieactiviteiten van de faculteit Ingenieurswetenschappen in de foyer van het Universiteitsforum (Ufo)
- © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: ingenieurswetenschappen toegepaste wetenschappen TW IrW, 175 jaar ingenieursopleiding, viering, eredoctoraat
Datum: 17 november 2010
Identificatienummer: Z2010_127_003
Album: Uitreiking eredoctoraat aan Frank De Winne