Academische zitting n.a.v. 175 jaar ingenieursopleiding aan de UGent met uitreiking eredoctoraat-18339

Transitie UGent
Stoet der togati - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: ingenieurswetenschappen toegepaste wetenschappen TW IrW, 175 jaar ingenieursopleiding, viering, eredoctoraat, stoet
Datum: 17 november 2010
Identificatienummer: Z2010_127_023
Album: Uitreiking eredoctoraat aan Frank De Winne