Academische zitting n.a.v. 175 jaar ingenieursopleiding aan de UGent met uitreiking eredoctoraat-18347

Transitie UGent
Muzikaal intermezzo door Nikolaas Kende - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: ingenieurswetenschappen toegepaste wetenschappen TW IrW, 175 jaar ingenieursopleiding, viering, eredoctoraat, muzikant, piano, pianist
Datum: 17 november 2010
Identificatienummer: Z2010_127_036
Album: Uitreiking eredoctoraat aan Frank De Winne