Academische zitting n.a.v. 175 jaar ingenieursopleiding aan de UGent met uitreiking eredoctoraat-18362

Transitie UGent
Onderzoek & innovatie voor meer welvaart in 2020, fun-speed-life-clean-safe-smart: prof. Greet Van Eetvelde brengt verslag uit over de namiddagsessie rond het trefwoord 'clean' - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: ingenieurswetenschappen toegepaste wetenschappen TW IrW, 175 jaar ingenieursopleiding, viering, eredoctoraat
Datum: 17 november 2010
Identificatienummer: Z2010_127_054
Album: Uitreiking eredoctoraat aan Frank De Winne