Ontvangst Chinese ambassadeur bij de EU-18626

Transitie UGent
Rondleiding in het Pand - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: chinese ambassadeur EU, bezoek, ontvangst, delegatie
Datum: 19 november 2010
Identificatienummer: Z2010_129_013
Album: Ontvangst Chinese ambassadeur bij de EU