Wetenschapsweek 2010: zondag 21 november 'Dag van de Wetenschap'-18528

Transitie UGent
Kinderlezing in de Ledeganckstraat door prof. Dominique Adriaens - © UGent, foto David De Wolf
Tags:
Datum: 21 november 2010
Identificatienummer: Z2010_131_014
Album: Dag van de Wetenschap