Bijeenkomst topsporters UGent 2010-18710

Transitie UGent
Toespraak door prof. Matthieu Lenoir, voorzitter werkgroep Topsport en Studies UGent: toelichtind bij een uniek zwemproject - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: topsport, topsportstatuut, infoavond
Datum: 29 november 2010
Identificatienummer: Z2010_141_014
Album: Bijeenkomst topsporters UGent 2010