Sarton Leerstoel 2010/2011: lezing door em. prof. Luc Daels met uitreiking van sartonmedaille-18814

Transitie UGent
Links em. prof. Robert Rubens - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: sarton leerstoel, medaille, medaillist, geneeskunde en gezondheidswetenschappen GE
Datum: 9 december 2010
Identificatienummer: Z2010_150_024
Album: Sarton Leerstoel 2010/2011