Gastcollege door de ambassadeur van de Verenigde Staten in België in het kader van het vak 'Langetermijnontwikkelingen in de wer

Transitie UGent
Op voorgrond vlnr. Judy Heimann (ambassade Verenigde Staten), prof. Rik Coolsaet (vakgroepvoorzitter Politieke Wetenschappen) en Howard Gutman (ambassadeur van de Verenigde Staten in België) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: politieke wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen PS, amerikaanse, ambassadeur van de Verenigde Staten in België
Datum: 10 december 2010
Identificatienummer: Z2010_151_018
Album: Gastcollege door de ambassadeur van de Verenigde Staten in België