Gastcollege door de ambassadeur van de Verenigde Staten in België in het kader van het vak 'Langetermijnontwikkelingen in de wer

Transitie UGent
Vragensessie: vlnr. Howard Gutman (ambassadeur van de Verenigde Staten in België) en prof. Rik Coolsaet (vakgroepvoorzitter Politieke Wetenschappen) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: politieke wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen PS, amerikaanse, ambassadeur van de Verenigde Staten in België
Datum: 10 december 2010
Identificatienummer: Z2010_151_058
Album: Gastcollege door de ambassadeur van de Verenigde Staten in België