Slideshow

Nieuwjaarslezing 2011 alumni UGent

Lezing met nieuwjaarsreceptie 2011 alumni UGent-9825
© UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: alumni, lezing, nieuwjaarslezing, nieuwjaarsreceptie
Datum: 16-01-2011
Identificatienummer: Z2011_005_027
Album: Nieuwjaarslezing 2011 alumni UGent