Wetenschappelijke Nascholing 2011 (lessencyclus voor senioren): 'Langs de oevers van Tigris en Eufraat... een wandeling door de

Transitie UGent
Toehoorders in de rotonde van de Aula - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: wetenschappelijke nascholing, talen en culturen van het Nabije Oosten en Noord-Afrika, letteren en wijsbegeerte LW, mesopotamië, spijkerschrift, senioren
Datum: 18 februari 2011
Identificatienummer: Z2011_027_011
Album: 'Langs de oevers van Tigris en Eufraat... een wandeling door de rijke Mesopotamische tuinen'