Dies Natalisviering 2011, met uitreiking van eredoctoraten-886

Transitie UGent
Prof. Eric Wood (midden) en prof. Niko Verhoest met hun partners - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: dies natalis, bio-ingenieurswetenschappen landbouwwetenschappen BW LA, bos- en waterbeheer, hydrologie, eredoctor, promotor
Datum: 18 maart 2011
Identificatienummer: Z2011_037_032
Album: Dies Natalisviering 2011, met uitreiking van eredoctoraten