Samenkomst van UGent deelnemers aan de Europese Bedrijfssportspelen in Hamburg (22-26 juni 2011)-7881

Transitie UGent
Verwelkoming door Jan Bonnarens, afdelingshoofd sportvoorzieningen - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: sportvoorzieningen, DSV directie studentenvoorzieningen, centrale administratie, hamburg, bedrijfssportspelen, sport
Datum: 21 maart 2011
Identificatienummer: Z2011_041_003
Album: Samenkomst deelnemers aan Europese Bedrijfssportspelen in Hamburg