Huldiging studentenkampioenen AUGent-8990

Transitie UGent
Basketbalploeg Hogeschool Gent - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: sport, basketbal, Hogeschool Gent HoGent
Datum: 27 april 2011
Identificatienummer: Z2011_059_019
Album: Huldiging studentenkampioenen AUGent