63rd International Symposium on Crop Protection-5223

Transitie UGent
Prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent en Sabine Laruelle (federaal minister van KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: symposium, congres, gewasbescherming, bio-ingenieurswetenschappen landbouwwetenschappen BW LA, minister, wetenschapsbeleid, federaal
Datum: 24 mei 2011
Identificatienummer: Z2011_071_003
Album: 63rd International Symposium on Crop Protection