Europese Bedrijfssportspelen in Hamburg (22-26 juni 2011)-7621

Transitie UGent
Badmintontornooi: vlnr. Franky Maes, Emelien Lauwerier en Jan Velghe - © UGent
Tags: europese bedrijfssportspelen, hamburg
Datum: 24 juni 2011
Identificatienummer: Z2011_087_401
Album: Europese Bedrijfssportspelen in Hamburg (22-26 juni 2011)