Openingscollege Interne Belgische Politiek en openingscollege Lokale Politiek met gastspreker Vlaams minister Geert Bourgeois-70

Transitie UGent
Vlnr. Geert Borugeois (viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand) en prof. Herwig Reynaert (decaan faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: vlaams minister, openingscollege, politieke en sociale wetenschappen PS, politieke wetenschappen
Datum: 29 september 2011
Identificatienummer: Z2011_119_007
Album: Openingscollege Interne Belgische Politiek en openingscollege Lokale Politiek met gastspreker Vlaams minister Geert Bourgeois