Uitreiking certificaten topstudenten bachelor Diergeneeskunde-4322

Transitie UGent
© UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: diergeneeskunde, topstudent bachelor, certificaat, topstudentenbeleid
Datum: 30 november 2011
Identificatienummer: Z2011_160_005
Album: Uitreiking certificaten topstudenten bachelor Diergeneeskunde