Uitreiking certificaten topstudenten bachelor Diergeneeskunde-4329

Transitie UGent
Vlnr. prof. Kristiaan Versluys (directeur Onderwijsaangelegenheden), prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) en em. prof. Hubert De Brabander - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: diergeneeskunde, topstudent bachelor, certificaat, topstudentenbeleid
Datum: 30 november 2011
Identificatienummer: Z2011_160_012
Album: Uitreiking certificaten topstudenten bachelor Diergeneeskunde