Slideshow

Uitreiking certificaten topstudenten bachelor Diergeneeskunde

Vlnr. Amélie Catteuw (topstudent bachelor Diergeneeskunde) en prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent)
Vlnr. Amélie Catteuw (topstudent bachelor Diergeneeskunde) en prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: diergeneeskunde, topstudent bachelor, certificaat, topstudentenbeleid
Datum: 30-11-2011
Identificatienummer: Z2011_160_022
Album: Uitreiking certificaten topstudenten bachelor Diergeneeskunde