Uitreiking certificaten topstudenten bachelor Diergeneeskunde-4345

Transitie UGent
Vlnr. prof. Frank Gasthuys (decaan faculteit Diergeneeskunde), Leslyn Ronsyn (topstudent bachelor Diergeneeskunde), prof. Kristiaan Versluys (directeur Onderwijsaangelegenheden UGent), em. prof. Hubert De Brabanden en prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: diergeneeskunde, topstudent bachelor, certificaat, topstudentenbeleid
Datum: 30 november 2011
Identificatienummer: Z2011_160_031
Album: Uitreiking certificaten topstudenten bachelor Diergeneeskunde