Voorstelling kunstenaarsboek Art(silence) n.a.v. huldiging van prof. Claire Van Damme-1442

Transitie UGent
© UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: publicatie, kunstenaarsboek, kunstbib, emeritaat, viering, emeritaatsviering, letteren en wijsbegeerte LW, kunst-, muziek- en theaterwetenschappen, hoger instituut voor kunstgeschiedenis en oudheidkunde HIKO
Datum: 8 december 2011
Identificatienummer: Z2011_169_037
Album: Huldiging van prof. Claire Van Damme