Lustrumreceptie 70 jaar FaculteitenKonvent FK-8571

Transitie UGent
Herdenkingstentoonstelling 70 jaar FaculteitenKonvent - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: studentenvereniging, FaculteitenKonvent Faculteiten Konvent FK, lustrum, viering, tentoonstelling
Datum: 8 december 2011
Identificatienummer: Z2011_170_014
Album: Lustrumreceptie 70 jaar FaculteitenKonvent FK