Lustrumreceptie 70 jaar FaculteitenKonvent FK-8595

Transitie UGent
Groepsfoto met prof. Paul Van Cauwenberge (rechtstaand in het midden), leden en seniores van het FaculteitenKonvent Gent - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: studentenvereniging, FaculteitenKonvent Faculteiten Konvent FK, lustrum, viering, senior, groepsfoto, wapenschild
Datum: 8 december 2011
Identificatienummer: Z2011_170_038
Album: Lustrumreceptie 70 jaar FaculteitenKonvent FK