UGent en University of Missouri (Mizzou) ondertekenen uitwisselingsovereenkomst voor studenten en staff-733

Transitie UGent
Links prof. Luc François (kabinetschef van de rector belast met Internationale Betrekkingen) en in het midden prof. Karin Raeymaeckers (vakgroep Communicatiewetenschappen) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: uitwisselovereenkomst, university of missouri, mizzou
Datum: 10 januari 2012
Identificatienummer: Z2012_001_008
Album: Overeenkomst tussen UGent en University of Missouri