Bezoek van een delegatie van Universidade Eduardo Mondlane UEM (Mozambique) in het kader van VLIR-UOS IUS-programma met UEM, waa

Transitie UGent
Vlnr. Annick Verheylezoon (ICOS IUS UEM), dr. Olivier Degomme (wetenschappelijk directeur ICRH), prof. Carlos Lucas (directeur cooperation Universidade Eduardo Mondlane UEM), prof. Ana Mondjana (vicerector UEM), prof. Martin Valcke (een van de Vlaamse projectleiders), prof. Luc Moens (vicerector UGent), prof. Bettencourt Capece (directeur onderzoek UEM) - © UGent
Tags: mozambique, Universidade Eduardo Mondlane UEM, vlir-uos, ontwikkelingssamenwerking, icrh, centrale administratie, DOZA directie onderzoeksaangelegenheden, onderzoekscoördinatie
Datum: 14 maart 2012
Identificatienummer: Z2012_028_002
Album: Delegatie van Universidade Eduardo Mondlane UEM (Mozambique)