Congres 'Lokale en Provinciale Politiek' met als thema de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012-10095

Transitie UGent
Lijsttrekkersdebat gemeenteraadsverkiezingen in Gent: verwelkoming door prof. Herwig Reynaert, decaan faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: congres, politieke wetenschappen, lijsttrekkersdebat
Datum: 20 maart 2012
Identificatienummer: Z2012_031_001
Album: Congres 'Lokale en Provinciale Politiek'