Dies Natalisviering 2012, met uitreiking van eredoctoraten-10316

Transitie UGent
Vlnr. prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent), Isabel Paeme (afdelingshoofd Communicatie UGent), prof. Luc Moens (vicerector UGent) en prof. Saskia Sassen - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: dies natalis, eredoctor, politieke en sociale wetenschappen PS, centrale administratie, DBZ directie bestuurszaken, communicatie
Datum: 23 maart 2012
Identificatienummer: Z2012_037_026
Album: Dies Natalisviering 2012, met uitreiking van eredoctoraten