Bezoek leden FVIB Gent-Meetjesland aan de faculteit Diergeneeskunde-12078

Transitie UGent
Vlnr. prof. Paul Simoens en prof. Frank Gasthuys (decaan faculteit Diergeneeskunde) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: Diergeneeskunde DI, morfologie
Datum: 10 mei 2012
Identificatienummer: Z2012_065_002
Album: Bezoek FVIB Gent-Meetjesland aan Diergeneeskunde