Lustrumreceptie 50 jaar Politiek en Filosofisch Konvent-12007

Transitie UGent
Speech door Jan Bernheim, oud-voorzitter PFK (1961-1962) - © UGent, foto Valérie Desmet
Tags: studentenvereniging, Politiek en Filosofisch Konvent PFK, lustrum
Datum: 3 mei 2012
Identificatienummer: Z2012_066_003
Album: Lustrum 50 jaar Politiek en Filosofisch Konvent