Lustrumreceptie 50 jaar Politiek en Filosofisch Konvent-12009

Transitie UGent
Speech door Wim Wabbes, oud-voorzitter PFK (1979-1980) - © UGent, foto Valérie Desmet
Tags: studentenvereniging, Politiek en Filosofisch Konvent PFK, lustrum
Datum: 3 mei 2012
Identificatienummer: Z2012_066_005
Album: Lustrum 50 jaar Politiek en Filosofisch Konvent