Lustrumreceptie 50 jaar Politiek en Filosofisch Konvent-12014

Transitie UGent
PFK Vertegenwoordigers NSV! en Jong N-VA - © UGent, foto Valérie Desmet
Tags: studentenvereniging, Politiek en Filosofisch Konvent PFK, lustrum
Datum: 3 mei 2012
Identificatienummer: Z2012_066_010
Album: Lustrum 50 jaar Politiek en Filosofisch Konvent