Lustrumreceptie 50 jaar Politiek en Filosofisch Konvent-12021

Transitie UGent
© UGent, foto Valérie Desmet
Tags: studentenvereniging, Politiek en Filosofisch Konvent PFK, lustrum
Datum: 3 mei 2012
Identificatienummer: Z2012_066_017
Album: Lustrum 50 jaar Politiek en Filosofisch Konvent