Lustrumreceptie 50 jaar Politiek en Filosofisch Konvent-12027

Transitie UGent
Joost De Potter (Minos Gent / Schamper) - © UGent, foto Valérie Desmet
Tags: studentenvereniging, Politiek en Filosofisch Konvent PFK, lustrum
Datum: 3 mei 2012
Identificatienummer: Z2012_066_023
Album: Lustrum 50 jaar Politiek en Filosofisch Konvent