Eerstesteenlegging voor het restauratieproject van de Boekentoren en van het omringende Henry van de Velde-complex-19161

Transitie UGent
Geert Bourgeois (viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme, Vlaamse Rand en Onroerend Erfgoed) ondertekent toekenning van restauratiepremie voor het Boekentorenproject - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: eerstesteenlegging, restauratie
Datum: 7 september 2012
Identificatienummer: Z2012_119_088
Album: Eerstesteenlegging restauratie Boekentoren en omringende Henry van de Velde-complex