Dag van de Wetenschap 2012-22912

Transitie UGent
Wetenschapsfestival in Vooruit: 'Dyscalculie: simpel maar juist' door
Annemie Desoete (UGent en Arteveldehogeschool) - © UGent, foto David De Wolf
Tags: dag van de wetenschap, wetenschapsweek, psychologie en pedagogische wetenschappen PP, experimenteel-klinische en gezondheidspsychologie, dyscalculie, wetenschapsfestival
Datum: 25 november 2012
Identificatienummer: Z2012_196_051
Album: Dag van de Wetenschap 2012