Proclamatie 2011/2012 faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen-23412

Transitie UGent
Inleiding tot de uitreiking van Prijs Marc Maes 2012 door prof. Kristine De Martelaer (voorzitter Internationaal Centrum Ethiek in de Sport) - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: proclamatie, geneeskunde en gezondheidswetenschappen GE, bewegings- en sportwetenschappen, lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, Internationaal Centrum Ethiek in de Sport
Datum: 15 oktober 2012
Identificatienummer: Z2012_213_025
Album: Proclamatie 2011/2012 Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen