Dies Natalisviering 2013, met uitreiking van eredoctoraten-25275

Transitie UGent
Vlnr. dr. Rudy Pauwels (eredoctor UGent), prof. Stefaan De Smedt en prof. Luc Moens (vicerector UGent) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: dies natalis, farmaceutische wetenschappen FW
Datum: 22 maart 2013
Identificatienummer: Z2013_049_016
Album: Dies Natalisviering 2013, met uitreiking van eredoctoraten