Voorstelling UGent-onderzoek in de marge van restauratie Lam Gods -25502

Transitie UGent
Inleiding door Stephanie Lenoir, persverantwoordelijke UGent - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: centrale administratie, DBZ directie bestuurszaken, communicatie
Datum: 26 maart 2013
Identificatienummer: Z2013_053_001
Album: Voorstelling UGent-onderzoek bij restauratie Lam Gods