Voorstelling UGent-onderzoek in de marge van restauratie Lam Gods -25506

Transitie UGent
Links prof. Anne van Grevenstein, midden Bart Devolder, daarnaast Livia De Puydt-Elbaum en op de voorgrond prof. Laszlo Vincze - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: restauratie, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium KIK, wetenschappen WE, analytische chemie
Datum: 26 maart 2013
Identificatienummer: Z2013_053_005
Album: Voorstelling UGent-onderzoek bij restauratie Lam Gods