Voorstelling UGent-onderzoek in de marge van restauratie Lam Gods -25513

Transitie UGent
© UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: restauratie, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium KIK
Datum: 26 maart 2013
Identificatienummer: Z2013_053_015
Album: Voorstelling UGent-onderzoek bij restauratie Lam Gods