Voorstelling UGent-onderzoek in de marge van restauratie Lam Gods -25531

Transitie UGent
In het midden prof. Laszlo Vincze - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: restauratie, wetenschappen WE, analytische chemie
Datum: 26 maart 2013
Identificatienummer: Z2013_053_057
Album: Voorstelling UGent-onderzoek bij restauratie Lam Gods