Proclamatie 2012/2013 faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, master Communicatiewetenschappen en master Conflict and Deve

Transitie UGent
© UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: politieke en sociale wetenschappen PS, communicatiewetenschappen, conflict en ontwikkeling, proclamatie
Datum: 17 september 2013
Identificatienummer: Z2013_149_020
Album: Proclamatie Communicatiewetenschappen & Conflict and Development