Proclamatie 2012/2013 faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen-35755

Transitie UGent
Prof. Geert De Soete, decaan faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: psychologie en pedagogische wetenschappen PP, proclamatie
Datum: 19 september 2013
Identificatienummer: Z2013_162_006
Album: Proclamatie 2012/2013 Pedagogische Wetenschappen